Standardowe ogumienie współczesnego samochodu jest wykonane z spe"/>