Specyfiką polskiej gospodarki jest między innymi fakt, że nasze rolnic"/>