POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to cho"/>